Już wkrótce

GordonkiPlus

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na quest:

"Z Eleonorą Wodzicką spacer po Korzkwi"

Relacja

Aplikacja mobilna

Ulotka:

quest 1

 

logo 100 lecie GZ
rok wyspianskiego

RODO

Klauzula informacyjna: link

Subskrypcja e-mail

Kalendarz imprez

kalendarz 0 XL

 

Do poczytania

okladka 2 3 2019

Do pokolorowania

zmngmzielonki dlamłodych

Statystyka

Użytkowników:
3
Artykułów:
797
Odsłon artykułów:
707618

Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zatrudni pracownika na stanowisko: Specjalista ds. księgowo-kadrowych
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
c) posiadanie wyższego wykształcenia ekonomicznego,
d) ) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programu Płatnik, Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Finanse i Księgowość
e) doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat na podobnym stanowisku,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku


2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów o rachunkowości i finansach publicznych,
b) znajomość przepisów prawa pracy oraz przepisów z zakresu wynagrodzeń
c) znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
d) dobra znajomość przepisów podatkowych
3. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV), list motywacyjny,
b) dokument poświadczający wykształcenie – dyplom odbytych studiów,
c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
a) osobiście do Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. Ks. Jana Michalika 2a
 (I piętro, pok. 2)
b) lub wysłać pocztą  na w/w adres do dnia 29 marca 2019 r.
UWAGA! Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami .