dozynki1"Dziś dożynki u nas mamy, więc Was wszystkich zapraszamy byście wspólnie dziękowali za to cośmy z pól zebrali" - tak witano gości przybyłych na tegoroczne Gminne Dożynki, które odbyły się 24 sierpnia. Z przepięknymi wieńcami dożynkowymi, w barwnych krakowskich strojach świętowano w Woli Zachariaszowskiej. To były wyjątkowe dożynki. Po raz pierwszy w sobotę, po raz pierwszy na nowej działce sołectwa Wola Zachariaszowska, po raz pierwszy 16 korowodów, w tym po raz pierwszy w historii gminy korowód z Garlicy Duchownej i Folkolove. Ks. Michał Kowalski, proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Woli Zachariaszowskiej uroczyście poświęcił wieńce dożynkowe, a następnie poprowadził mszę świętą w parafialnym kościele. Starostami dożynkowymi zostali Dorota Malik i Andrzej Pierzchała, przedsiębiorcy z Woli Zachariaszowskiej. Na dożynkach gościli: wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, posłowie na sejm RP: Józef Lassota, Grzegorz Lipiec, Jerzy Meysztowicz, starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, wójt gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący rady gminy Zielonki Mirosław Golanko, radni powiatu krakowskiego i gminy, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Zielonki.
- Chcę podziękować Wam za wasz trud, za wasze poświecenie. Chcę podziękować za to, że dzięki Wam polskie rodziny wspólnie zasiadają do posiłku, że rolnictwo jest ciągle kołem zamachowym gospodarki, a polska żywność jest marką na całym świecie – mówił minister Jarosław Gowin.
Podczas dożynek zaprezentowało się 16 korowodów z 14 sołectw, a każdy występ był gorąco oklaskiwany przez publiczność. Zachwyt budziły też wieńce, które wymagały nie tylko nakładu pracy ale i umiejętności. Były wieńce m.in. w kształcie kosza wypełnionego darami (Brzozówka), anioła ze skrzypcami (Januszowice), w kształcie serca (Zespół Bibiczanie), z figurką św. Floriana (Węgrzce), z dzwonem (Garliczka). Wszystkie wyjątkowe i niepowtarzalne. Każdy z korowodów przekazał wieniec osobie szczególnie dla sołectwa zasłużonej. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się: wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, wójt gminy Bogusław Król, przewodniczący rady gminy Zielonki Mirosław Golanko, OSP Węgrzce, państwo Herbowscy z Januszowic,  ks. Kowalski, ks. Mirosław Bieńkowski, państwo Wadowscy z Trojanowic, Sylwester Krawczyk z Bibic, sołtys Dziekanowic Stanisław Czaplak, poprzedni sołtys Brzozówki Adam Chludek, sołtys Bibic Tadeusz Łysek, radny powiatu krakowskiego Jarosław Raźny, dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach Marek Płachta oraz sołtys Przybysławic Aleksander Tabor.
Wspaniałych i utalentowanych mieszkańców mamy wśród nas, o czym można było się przekonać nie tylko podziwiając dożynkowe wieńce, ale i degustując pyszne potrawy przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanie” i oglądając występy wokalne i taneczne.
Dodatkowo Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach zapraszała do swojego warzywno-owocowego stoiska, pracownicy Urzędu Gminy Zielonki informowali o programie wymiany pieców, a także rozdawali sadzonki w zamian za zebrane plastikowe nakrętki i zużyte baterie, z programem edukacji ekologicznej „Termoaktywni”  ciekawie prezentowało się Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach prowadził kampanię edukacyjno-informacyjną poświęconą łamaniu stereotypów i podnoszeniu świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej, a LGD Korona Północnego Krakowa promowała projekt "Spichlerz Koronny" , czyli informowała o nowym znaku produktów dobrej jakości.
- Dziękuję za zaangażowanie, za wspaniałe melodie, muzykę i za te arcydzieła w postaci dożynkowych wieńców – mówił wójt gminy Zielonki Bogusław Król podczas wręczania dyplomów.
Organizatorami wydarzenia byli: sołectwo Wola Zachariaszowska wraz ze Stowarzyszeniem „Wolanie” oraz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach.
KB
Fotorelacja z dożynek: cz1, cz2.

dozynki

dozynki5

dozynki11

dozynki12